Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo- organizacyjno-społecznych uczniów technikum

2018-1-PL01-KA102-048099